Logo Kancelarii Adwokackiej Tytus Jęcz Adwokat Tytus Jęcz

Kancelaria Adwokacka Tytus Jęcz

Informacje

Kancelaria Adwokacka Tytus Jęcz powstała w 2011 r. i jest prowadzona jako kancelaria indywidualna. Świadczy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i osób prawnych, przedsiębiorców i konsumentów, podmiotów krajowych oraz zagranicznych. W sprawach, których stopień skomplikowania tego wymaga, działania prowadzone są we współpracy z prawnikami - specjalistami różnych dziedzin.

Adwokat Tytus Jęcz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację adwokacką odbywał w latach 2007 – 2010, w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w najbardziej znanych poznańskich kancelariach adwokackich, współpracował także z innymi prawnikami wykonującymi wolne zawody.

Misją Kancelarii Adwokackiej Tytus Jęcz jest świadczenie usług z pełnym osobistym zaangażowaniem się adwokata w nawet najdrobniejsze zlecone sprawy. Oprócz standardowej reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi, Kancelaria podejmuje się także pomocy w rozwiązywaniu sporów cywilnych i gospodarczych na etapie przedsądowym, co pozwala ograniczyć koszty związane z dochodzeniem roszczeń.

Usługi

Prawo cywilne i gospodarcze

Windykacja należności, sporządzanie i opiniowanie umów, zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych, prowadzenie negocjacji przy zawieraniu umów.

Prawo administracyjne

Sporządzanie odwołań od decyzji, sporządzanie skarg do sądu administracyjnego, prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, reprezentacja osób fizycznych i prawnych przed organami władzy publicznej.

Prawo rodzinne

Zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących małżeństwa, władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi, doradztwo w sprawach rodzinnych.

Prawo nieruchomości

Sporządzanie i opiniowanie umów, w tym umów deweloperskich, zastępstwo procesowe w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Prawo pracy

Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy, ochrona przed bezpodstawnym wypowiedzeniem stosunku pracy i rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia, doradztwo w sprawach pracowniczych.

Prawo karne

Obrona w postępowaniach karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych, sporządzanie wniosków w postępowaniu wykonawczym, doradztwo w sprawach karnych.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Tytus Jęcz

Ikona adresuul. Bogusławskiego 16/20

60-214 Poznań

Ikona telefonu+48 532 212 152

Ikona poczty elektronicznej